Dagens Orakel

Dagens Tarot 22 januari

En ny Jord

Vårt samhälle uppmuntrar oss att kämpa mot varandra som skapar polarisering och missnöje. Det handlar inte om att vinna för sin egen skull utan det handlar om att vinna för allas bästa i samhället. Hur kan vi nu lära oss att samarbeta för planetens och alla innevånares bästa? Jag känner hopp om framtiden. 

Genom samarbete kan vi uppnå så mycket mer och så annorlunda än om vi bara jobbar för vårt eget intresse. Låt oss inkludera växtriket, djurriket, mineralriket, naturväsens rike med människoriket. Låt oss samarbeta för att skapa en  Ny Jord.